• Adres: Eski Kuyumcular Mh. Hacı Gaybi (13001) Sk. Mehmet Ulubak İş Mrk. No:7 Kat:2 Karesi/ Balıkesir
  • Telefon: (0-537) 318 04 04
  • Email: info@ortoterapi.com

Topuk Dikeni

Tenisçi Dirseği, Topuk Dikeni

ESWT. İngilizce adıyla Extracorporeal ShockWave Therapy, Türkçe tercümesiyle Vücut dışından Uygulanan Şok Dalga Tedavisi veya kısaca Şok Tedavi; spark gap teknolojisi prensibi ile vücut dışında oluşturulan şok dalgalarının elipsoid şeklindeki bir çelik çanak vasıtasıyla vücudun istenilen bir bölgesinde odaklanmasına dayanan yeni bir “noninvazif” tedavi şeklidir. Ayrıca bu tedavi Avrupa'da “OssaTherapy” ve Amerika'da ise “OrthoTripsy” adlarıyla da anılmaktadır. Veterinerlikte bilinen adı ise “EquiTripsy”dir.

Şok Tedavi, oluşturulan şok dalgalarının yüksek enerjili veya düşük enerjili olmasına göre ikiye ayrılır. Ultrasonik, elektromanyetik ve piozoelektrik enerji prensibine dayanan ve düşük enerjili diye adlandırılan cihazlara nazaran, elektrohidrolik enerji prensibine dayanan ve yüksek enerjili diye adlandırılan cihazlar bir kaç kat yüksek basınç ve on kat yüksek enerjiyi çok kısa bir süre içerisinde (1 mikrosaniye) uygulama imkanı vermektedir. Yüksek ve düşük enerjili cihazların klinik uygulamadaki en belirgin farkı, yüksek enerjili cihazların daha az sayıda tedavi seansı ile daha yüksek enerji miktarı uygulama olanağı vermeleri ve daha yüksek başarı oranı sağlamalarıdır.

ESWT Endikasyonları
Sert Doku uygulamaları:
• Psödoartroz & Nonunions; Uzun Süreli Kaynamayan Kırıklar ve Kaynama Gecikmeleri: 6 ayı (Amerika için 9 ay) geçmiş olduğu halde halen kemik dokusu oluşmamış ve kaynamamış kırıklar. Psödpartroz atrofik yada hipertrofik olabilir.
• Gevşemiş Sementsiz Protezlerin Fikse Edilmesi: Gevşemiş sementsiz protezlerin revizyon ameliyatına gitmeden önce tekrar fikse edilmesi yönünde başarılı çalışmalar yapılmıştır.
Ayrıca Sementli protezlerin de revizyondan önce sementkemik bağının parçalanması için denemeler yapılmıştır.
Güncel Şok Tedavi uygulamaları kısıtlı görünse de halen teorik ve klinik bilgi birikiminin göreceli olarak yeni ve limitli olması dolayısıyla sözkonusu tedavinin gelecekte ne gibi yeni uygulamalara olanak sağlayacağı bilinemez.
Ancak son yıllarda önce Avrupa'da şimdilerde de Amerika'da kabul gören Şok Tedavi'nin yaygınlaşmasıyla yeni endikasyonlarda da uygulama alanları bulacağına muhakkak gözüyle bakılmakta.

Yumuşak Doku uygulamaları:
• Omuz Kireçlenmesi: Kalsifiye olmuş bir tendinit tipi olup omuz eklemine yakın tendonlarda oluşan kalsiyum depozitlerinin, “bursa” adı da verilen eklem içinde yarattıkları sekonder enflamasyonun neden olduğu omuz ağrısı şikayetidir.
• Plantis fasciitis, Topuk Dikeni: Aşırı zorlanmaya bağlı olarak kendini ayak topuk kemiğinin altında sertleşme olarak gösteren ve üzerine bastıkça ağrı hissedilen bir şikayettir.
• Tenisçi Dirseği ve Golfçu Dirseği (Epicondylitis humeri radialis ve ulnaris) : Aşırı kullanıma bağlı olarak ortaya çıkan dirsek ağrısı şikayeti.
• Omuzda ileri hareket kısıtlanması ( İmpigment Syndrome):

En yaygın omuz şikayeti. Kol 90° kaldırıldığında hissedilen ağrılı şikayet.
• Tendonitis veya Tendinitis; Çeşitli tendinit tipleri: Tendon kılıfında veya tendonda meydana gelen enflamasyonlarla ilgili genel ağrılı şikayetler.
• Tendonlarda meydana gelen enflamasyonlu ağrılı ve hareket kısıtlamalı yakınmalar.
• (Tendopathy) Patellar tip syndrome
• Trochanter major
• Achilodyna
• Plastic induration of the penis
• Fibrosit ve Fibromyalji